close

გაეცანით კორონა ვირუსის სტატისტიკას.


სტატისიკა

watermark logo

შემდეგი


ყველას საყურადღებლოდ (მეორე)

0 ნახვა
Lider Net
3
გამოქვეყნებულია 25 Mar 2020 / სხვადასხვა

https://www.facebook.com/meored.mosvla.5
მომიტევეთ მძიმე თემისთვის და მძიმე მუსიკისთვის, ეს უნდა შეჩერდეს!!!

მეტის ჩვენება
0 კომენტარი sort დალაგება